Aanleiding voor de herbouw van de uitkijktoren

Shape
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

De heuvelrug met de Amerongse Berg is ontstaan in de ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden. Een ijskap gleed door
temperatuurverschillen over een groot deel van Europa. De kap kwam tot stilstand en duwde in het gebied de grond omhoog, waardoor er een stuwwal is ontstaan. De Amerongse Berg en de Grebbeberg bij Rhenen zijn stuwwallen uit
die periode.

Het gebied behoort tot de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. In de 19e eeuw werd het als productiebos aangelegd. Dit naaldbos is in de loop van de tijd door spontane groei van eiken, berken en beuken een gemengd bos geworden. Sinds 2003 is het onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In het bos zijn grote hoogteverschillen en steile hellingen.

De Amerongse Berg is met 69.25 meter het hoogste punt van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. Momenteel staat er op het hoogste punt, bovenop diezelfde Amerongse Berg, een informatie zuil met informatie over de omgeving en de flora en fauna. Enkel de titel van deze informatiezuil refereert naar het hoogste punt, mits je over voorkennis beschikt. De titel luidt ‘Op de Top’. De beleving van het hoogste punt van midden Nederland ontbreekt.

Vanuit De Stichting ‘Amerongen Inspireert’ is een initiatief gestart om de herbouw van een duurzame uitkijktoren op de Amerongse Berg te realiseren. Amerongen Inspireert is een stichting die het toerisme in Amerongen en het gebied stimuleert.

Er heeft vroeger tweemaal over een uitkijktoren bovenop de Amerongse Berg gestaan. Eenmaal een houten uitkijktoren van 21 meter hoogte, gebouwd door de graven van Kasteel Amerongen. Deze houten toren is in 1907 afgebrand en niet meer herbouwd. Van die toren zijn nog betonnen voetstukken aanwezig op het terrein van Staatsbosbeheer.

Later is er op het terrein van Utrechts Landschap, 20 meter verder vanaf waar de houten toren heeft gestaan, een metalen uitkijktoren van ongeveer 30 meter hoogte gebouwd die vooral gebruikt werd als brandweertoren. Door slecht onderhoud is deze toren in 1957 afgebroken. We kunnen dus terecht spreken van herbouw van een uitkijktoren.

Amerongen heeft 3 kernwaarden: NATUUR, CULTUUR EN GESCHIEDENIS. Met haar 3 kernwaarden die je terug vindt in Kasteel Amerongen, het Oude dorp, beltmolen Maallust het Tabaksteelt Museum en de Andrieskerk zijn de 3 kern-waarden ruimschoots vertegenwoordigd. Met de herbouw van de Uitkijktoren op de Amerongse Berg, met KIJK OP AMERONGEN, krijgt de kernwaarde natuur ook een duidelijke vertegenwoordiging. Daarnaast geeft een uitkijktoren zeker een positieve impuls voor de bevordering van het toerisme in Amerongen en in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug.