Nieuw

Kijk op
Amerongen

Is een nieuw merk. De eigenaar is de Stichting Uitkijktoren in Amerongen. 

Herbouw Uitkijktoren in Amerongen

Shape

In de toekomst

Onze plannen

Binnenkort zal er via deze site divers een aanbod komen in de vorm van producten, events, en nieuwsberichten 

Doel van de Uitkijktoren

Momenteel zijn er in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug een aantal uitkijktorens. Echter geen van deze uitkijktorens bieden 360 graden uitzicht. Hiervoor zijn meerdere oorzaken,

Lees verder

doelstelling KOA

Wat is het doel van
Kijk op Amerongen?

Amerongen

De mooie plaats Amerongen bekend maken bij groter publiek.

Verbinden

In Amerongen verbindingen leggen tussen belanghebbenden.

Marketing

Het merk en het product bekendheid geven.

werkwijze KOA

Hoe willen we dit bereiken?

vrijwilligers

Het KOA Team bestaat uit vrijwilligers die voor hun bijdragen € 10,00 per uur onkostenvergoeding krijgen. Het KOA Team komt èèns per maand bijeen om een slagvaardige aanpak te garanderen.

nieuwsbrief

Er wordt een maandelijkse nieuwsbrief ‘kijk op Amerongen’ naar de 2000 adressen verzonden via het nieuwsbrieven systeem van e-boekhouden. Daarbij worden alle adressen ineens verzonden met mogelijk 3 bijlagen.

schakel

Door een schakel te zijn tussen bedrijven, verenigingen, stichtingen en burgers in Amerongen en omgeving via het KOA Team

contact

Er wordt intensief contact gehouden met de 443 e-mail adressen in Amerongen van bedrijven, verenigingen en stichtingen.

Adressenbestand

Er is een e-mail database van 1286 adressen in Amerongen en 722 adressen buiten Amerongen. Totaal dus ruim 2000 e-mail adressen.

Rapportage

Het KOA Team rapporteert aan het bestuur van de Stichting Uitkijktoren in Amerongen. Er is maandelijks contact om slagvaardig te blijven.

werkterrein

Binnen dit totaal bestand zijn er 443 e-mail adressen van bedrijven, stichtingen en verenigingen. Deze groep is het directe werkterrein van het merk KIJK OP AMERONGEN (afgekort KOA).

service-diensten

Aan de geselecteerde 443 adressen van bedrijven stichtingen en verenigingen en mensen die daarbij betrokken zijn worden diverse service-diensten aangeboden.

Contact

Meer informatie?

This Is What We Do

This Is What They Say

Shape